Velkommen til hjemmesiden omkring Jens Laurits Christensen fra Auning's slægt


Data er opsamlet på nettet fra arkivalieronline.dk og Dansk Demografisk Database fra Statens Arkiver.

Her er slægtsdata præsenteret med programmet WinFamily.

Her er Lone og Tinas anetræ som enkeltark og som bog.

Her er Hans Andersens efterslægtstræ som enkeltark.

Her er Hanne og Carls anertræ som enkeltark og som bog.

Her er Jens Jørgensens efterslægtstræ som enkeltark.

Her er Anettes anertræ som enkeltark og som bog.

Her er Ingas anertræ som enkeltark og som bog.


Hvis du har tilføjelser, rettelser eller på anden måde ønsker at komme i kontakt med mig, er du velkommen til at sende mig en email mail link.

Hvis du ønsker at få tilsendt din anetavle eller en efterslægtstavle via  email, kontakt mig med dine ønsker. 

Opdateret d. 18.1.2015